REKLAM HESAPLAYICI

 

Etkili Reklamlar Hakkında Detaylı Bilgi ve İletişim için Tıklayın

Radyo reklamlarının tüketici üzerindeki etkisi ve maliyetlerinin televizyon ve gazete reklamlarına göre daha düşük olması, radyonun reklam kampanyalarında diğer medyalara göre daha verimli olmasını sağlıyor. Ayrıca radyo reklamları yerinde ve hedef kitleye göre kullanıldığında marka bilinirliği ve satınalma etkisi açısından televizyon ve basına göre daha etkili. Buna bağlı olarak radyonun tüketiciyle birebir iletişim kurmakta daha etkili olduğu ortaya çıkmaktadır.

Radyo reklamlarının diğer reklam ortamlarına göre bazı avantajları vardır.

1- Hedef kitleye ve tüketicilere daha kolay ulaşır. Bu nedenle güncel olaylarla ilgili verilecek reklamlarda tercih edilir. Radyo reklam hazırlama süreci çok kısadır.
2- Firmaların reklam bütçesi açısından radyo diğer reklam mecralarına göre daha ucuzdur. Radyo hem reklam veren firmalar, hem tüketici kitle için ekonomik bir reklam ortamıdır. Radyoların hitap ettiği hedef kitlenin büyüklüğü dikkate alınacak olursa, reklam maliyetlerinin ucuzluğu görülmektedir.
3- Radyoda yayınlanan reklamların her ortamdan ve günün her zaman diliminde dinlenebilir olması radyo reklamlarının etkinliği açısından çok önemlidir
4- Çok Farklı program yayınları ile toplumun çok farklı gruplarına reklam mesajının iletilmesini sağlar.
5- Radyo reklamlarında, reklam metni, sloganı, reklam mesajını reklam veren firma istediği zaman değiştirebilir reklam yönetimi esnektir

Radyo reklamları, televizyon reklamlarından farklı özelliklere sahiptir. Televizyon reklamlarına göre çeşitli dezavantajlara sahiptir. Görsel ve zihinsel etkileşim özellikleri yoktur. Radyo reklamları tamamen işitseldir. Televizyon yaygınlaşmaya başlamadan önce, radyo reklamları daha geniş halk kitlesine hitap etmekteydi. Fakat günümüzde hem televizyon kanallarının artması, her ihtiyaca cevap veren yayınların günün her saatinde izlenebilmesiyle, radyo reklamlarının ulaşabildiği halk kitlesi azalmıştır.

Dolayısıyla bu alandaki reklamların, etki gücü azalmaya başlamıştır. Sadece televizyonun olması değildir radyo reklamlarının etki gücünü azaltan, günümüzde internet artık her kesimden insanın evine kadar girmiştir. Neredeyse günlük işlerin hepsi internet üzerinden yapılabilmektedir. Bu da radyo reklamlarının gücünü azaltan nedenlerin başında gelmektedir.
Radyo reklamlarının işitsel olması, diğer kulvarlarda yapılan reklam konseptlerinden farklı tasarımlanmasını da beraberinde getirmiştir. Örneğin bir billboard reklamı, bir afiş reklamı, bir televizyon reklamı, bir Outdoor tv v.b. reklamları daha farklı ve ciddi konsept çalışmalarını gerektirirken, radyo reklamları daha basit olarak tasarlanır. İşitsel de olsa, bazı firmaların reklamları yapılırken, tiyatral konseptlerin hazırlandığı olabilmektedir.

Radyo reklamlarının maliyeti, diğer reklam araçlarına göre, pek çok firma için daha uygundur. Büyük, orta, küçük ölçekli firmalar tarafından kullanılabilmektedir. Bu tip reklamlar genellikle ürünün net özelliklerini, maliyetini, nereden ve nasıl satın alınabileceğini belirterek, reklamı veren firmanın adres ve telefonlarını vermekle yetinmektedir. Yukarıda saydığımız tüm dezavantajlarına rağmen gene de radyo reklamlarının etki ettiği hedef kitlesi bulunmaktadır.
Diğer kitle iletişim araçlarının bulunması ve toplum üzerinde bu derece etki etmesi, radyo reklamlarının aslında daha dikkatli, çarpıcı, basit, etkileyici tasarlanması gerektiği fikrini vermektedir bize. Bir kere burada kullanılan oyuncuların veya spikerlerin ses tonun özellikleri önem kazanmaktadır. Bir kişinin, tasarımı oynarken hangi sözcüklere, ne tip bir vurgu yapacağı, reklamı dinlenir hale getirmek için, ne tür bir yol izleyeceği önem kazanmaktadır.

Radyo reklamları günümüzde en çok nerelerde kimler tarafından dinlenmekte noktasında; toplu taşım araçları, uzun yol toplu taşım araçlarında, evlerde dinlenmektedir. Tabi bunları sayarken elbette ki popüler programlar her yerde dinlenmektedir. Bu durumlarda araya girilen reklamlar, daha çok kişiye hitap etmektedir.

Günümüzde, radyo reklamlarının en etkili oldukları bölgeler açısından değerlendirdiğimizde ise; kırsal kesimlerde (yani ilçelerde, köylerde, kasabalarda) dinlendiklerini, büyük şehirlerde ise radyodan çok televizyonun ve diğer reklam araçlarının daha etkili olduklarını söyleyebiliriz. internet ise hemen her yerde her eve girmiş durumdadır. Radyo istasyonları internet üzerinden, online olarak ta yayın yapabilmekte ve oradan da dinlenmektedir. Radyo reklamlarının etki gücünün büyük şehirlere nazaran kırsal kesimlerde daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz

Radyo Reklamlarının Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Olumlu Yönleri;
1- Radyo geniş kitlelere hitap eden bir yayın aracıdır. Ülkemizde %80 oranında radyo dinlenilirliliği mevcuttur.
2- Diğer kitle iletişim araçlarına göre radyo daha hızlı haber dağıtma özelliğine sahiptir.
3- Radyo ile hedef kitleye ulaşmak çok kolaydır. Çünkü farklı sosyal ve kültürel gruptaki insanlar, değişik zamanlarda farklı radyo istasyonlarını ve farklı programları dinlerler.
4- Kısa bir zamanda radyo reklamı hazırlanabilir.
5- Maliyet açısından radyo en ucuz reklam aracı sayılır. Radyo reklam veren için ekonomik bir reklam mecrasıdır.
6- Radyo yayınlarının her yerden ve günün her saatinde dinlenebilir olması, en önemli avantajlarından biridir.
7- Programda spotu, metni değiştirmek kısa sürede gerçekleşir. Kısa bir zaman diliminde istenilen değişiklik yapılabilir. Radyo, reklam spotu hazırlanması ve yayınlanması çok hızlı olan bir medya aracıdır. Bu sayede reklam verenler daima güncelliklerini koruyabilirler.
8- Radyo, diğer reklam mecralar ile ulaşılan kitleyi genişletmek amacıyla kullanılabilir. Böylece az bir bütçe ile bilinirlik artırılabilir.
9- Drive Time” denilen insanların trafikte yoğun olarak bulunduğu zamanda sadece radyo insanlara ulaşabilmektedir.
10- Radyo reklamlarında, reklama uygun program formatı kolaylıkla bulunur. Bu yüzden hedeflenen kitleye yönelik yüksek frekans elde etmek çok daha kolaydır.
11- Radyo, dinleyicilerinin hayal gücünü çalıştırmasına fırsat verir. Radyo reklamları, sözler, efektler, müzik, ses ve ses tonu ile dinleyicinin kendi senaryosunu yaratmasına imkân verir. Dinleyici duyduklarınca aklında bir resim oluşturur ve bu kişinin şahsına ait olduğu için, akılda kalma ihtimali de yüksektir.